Den Haag & Scheveningen // The Hague 2021 in 2022

Updated: 07-2022


Bekijk ook deze film over Scheveningen
Bekijk deze playlist mooie plekken in Nederland

Citytrip naar Den Haag en Scheveningen
Den Haag officieel ‘s-Gravenhage is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 547.757 inwoners (1 januari 2021, bron: CBS) de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, dat is Amsterdam, het is wel de residentie (regeringszetel) en fungeert in veel opzichten als hoofdstad.

De stad Den Haag ontstond in de middeleeuwen rond de Hofvijver en het Binnenhof, tegenwoordig het centrum van de Nederlandse politiek. De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis. Ook staan de meeste ambassades, alle ministeries en de Hoge Raad in Den Haag. Daarnaast is de stad standplaats van verschillende nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof. Het was rond het jaar 1900 ook de gastheer van de twee Haagse vredesconferenties, waar belangrijke internationale afspraken over het oorlogsrecht tot stand kwamen.

Den Haag is de grootste Nederlandse stad aan de Noordzee en heeft een kustlijn van elf kilometer. Door de ligging aan de Noordzee is Den Haag sinds de 19e eeuw een internationaal toeristenoord. De stad beschikt over twee badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin. Daarnaast ligt een breed zandstrand met een duinenrij: een omvangrijk natuurgebieden. Scheveningen – vroeger een vissersdorp – heeft een regionale haven. De stad bracht in de 19e eeuw een invloedrijke kunststroming voort, de Haagse School, en huisvest met het Mauritshuis en het Kunstmuseum Den Haag (voor moderne kunst) twee internationaal vermaarde kunstmusea.

Sinds 1 januari 2015 vormt Den Haag met 22 andere gemeenten samen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het gebied van dit samenwerkingsverband telt gezamenlijk 2,3 miljoen inwoners. Deze regio maakt op haar beurt weer deel uit van de Randstad, de sterk verstedelijkte conurbatie in het westen van Nederland.
=============
The Hague officially The Hague is the capital of the province of South Holland and with 547,757 inhabitants (1 January 2021, source: CBS) the third largest municipality in the Netherlands, after Amsterdam and Rotterdam. Although The Hague is not the capital of the Netherlands, that is Amsterdam, it is the residence (seat of government) and in many ways functions as the capital.

The city of The Hague arose in the Middle Ages around the Hofvijver and the Binnenhof, today the center of Dutch politics. The Dutch government and parliament are located in the city, and it is the residence of the royal family. Most embassies, all ministries and the Supreme Court are also located in The Hague. In addition, the city is home to various national and international courts, including the International Court of Justice in the Peace Palace and the International Criminal Court. Around 1900 it also hosted the two Hague peace conferences, where important international agreements on the law of war were concluded.

The Hague is the largest Dutch city on the North Sea and has a coastline of eleven kilometers. Due to its location on the North Sea, The Hague has been an international tourist destination since the 19th century. The city has two seaside resorts: Scheveningen and Kijkduin. In addition, there is a wide sandy beach with a row of dunes: extensive nature reserves. Scheveningen – formerly a fishing village – has a regional port. The city spawned an influential art movement in the 19th century, the Hague School, and is home to two internationally renowned art museums, the Mauritshuis and the Kunstmuseum Den Haag (for modern art).

Since 1 January 2015, The Hague and 22 other municipalities together form the Rotterdam The Hague Metropolitan Area. The area covered by this partnership has a combined population of 2.3 million. This region in turn forms part of the Randstad, the highly urbanized conurbation in the west of the Netherlands.

Disclaimer
Martin Postmus is eigenaar (auteur) van al het beeldmateriaal, tenzij anders vermeld in de video. Het zonder toestemming rippen van videomateriaal, het maken van screenshots of andere vormen van het overtreden van de auteurswet is strafbaar! Bij constatering hiervan kan het leiden tot schadeclaims en rechtsgangen, waarbij de schade wordt verhaald op diegene die de auteurswet heeft overtreden. Heeft u vragen over het beeldmateriaal, of wilt u toestemming voor het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen met mij.

#filmmaking #films #landscapemovies #drone